Ik ben een patiënte

Wat is de cryopreservatie van ovarieel weefsel?

De cryopreservatie van ovarieel weefsel is de enige optie om de vruchtbaarheid van patiënten in de prepuberteit of patiënten die onmiddellijk met chemotherapie moeten starten te behouden.

Enkel patiënten jonger dan 36 jaar komen echter in aanmerking voor deze techniek.
Tijdens een ingreep onder volledige verdoving wordt met behulp van een laparoscopie een deel van de eierstok weggehaald. Dit duurt meestal niet langer dan 30 minuten en kan met spoed worden uitgevoerd. Het weggehaalde weefsel wordt vervolgens naar het laboratorium gebracht, waar het wordt ingevroren. Een deel van het eierstokweefsel wordt microscopisch onderzocht.
Enerzijds wordt de ovariële reserve beoordeeld, hetzij het aantal follikels op het weggehaalde weefsel. Anderzijds wordt de aanwezigheid van kwaadaardige cellen op het weefsel uitgesloten.

Na afloop van de chemotherapie zijn er twee situaties mogelijk:
In het eerste geval wordt de patiënte 6 tot 12 maanden na afloop van de chemotherapie opnieuw regelmatig ongesteld. Bijgevolg kan ze onder toestemming van haar oncoloog een spontane zwangerschap overwegen. In het tweede geval wordt ze zeer onregelmatig of zelfs niet ongesteld en heeft ze last van warmteopwellingen, hetzij symptomen van prematuur ovarieel falen. Die diagnose wordt vervolgens bevestigd door middel van een bloedafname en een gynaecologische echografie, waaruit blijkt dat ze onvoldoende eicellen in haar eierstokken heeft om spontaan zwanger te kunnen raken. In samenspraak met de oncoloog wordt haar een terugplaatsing van eierstokweefsel aangeboden. In de mate van het mogelijke worden alle weefselfragmenten niet tijdens een enkele ingreep teruggeplaatst. Een terugplaatsing in meerdere keren zou immers de kans vergroten dat niet enkel de ovariële activiteit, maar ook de natuurlijke vruchtbaarheid zich herstellen. Daartoe moeten de eierstokken natuurlijk wel aanwezig en toegankelijk zijn. Op heden werd in de literatuur de geboorte van meer dan 24 kinderen opgetekend dankzij deze techniek, waarbij ingevroren eierstokweefsel wordt teruggeplaatst. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het slaagpercentage van deze methode momenteel ongeveer 20% bedraagt.