Ik ben een patiënte

Wat is farmacologische bescherming?

De bescherming van de eierstokken tegen de schadelijke gevolgen van chemotherapie biedt talloze voordelen. Deze behandeling vergroot de kans op een natuurlijke zwangerschap na chemotherapie. Tot op heden werden enkel GnRH-analogen getest op vrouwen met borstkanker om de schadelijke gevolgen van chemotherapie voor de eierstokken te beperken. Door dit geneesmiddel wordt de secretie van LH en FSH geremd. Voortplantingsartsen zijn vertrouwd met dit geneesmiddel, waarmee eierstokken kunnen worden beschermd tegen chemotherapiestoffen. De eierstokken worden lamgelegd, net zoals die van meisjes voor ze in de pubertijd komen.

De resultaten van de verrichte studies rond de terugkeer van de menstruatiecyclus en de bescherming van de ovariële reserve bij patiënten die tijdens chemotherapie met GnRH-analogen worden behandeld, zijn echter controversieel. Op heden is de doeltreffendheid van dit geneesmiddel om de kans op onvruchtbaarheid na chemotherapie te beperken dus nog onvoldoende gestaafd.
De positieve werking van GnRH-analogen op de ovariële reserve en de vruchtbaarheid moet nog worden aangetoond aan de hand van een opvolging op lange termijn van patiënten die dit geneesmiddel innamen.
Daarnaast rijst de vraag of dit geneesmiddel mogelijk de kans op kankerrecidief verhoogt indien het wordt ingenomen tijdens chemotherapie door patiënten wier tumor hormoonafhankelijk is.
Kortom, dit geneesmiddel mag enkel op duidelijk doktersadvies tijdens chemotherapie worden voorgeschreven en vervangt in geen geval de overige vruchtbaarheidsbehandelingen.