Ik ben een patiënte

Wat is in vitro maturatie (IVM)?

In vitro maturatie (IVM) van eicellen is een medisch begeleide voortplantingstechniek, waarbij onrijpe eicellen – zonder voorafgaande hormoonkuur of na een zeer korte hormoonkuur – worden weggenomen. Die eicellen komen vervolgens in een laboratorium tot rijping in plaats van in de eierstokken binnen een natuurlijke cyclus. Ze zijn klaar om door een zaadcel te worden bevrucht. Gezien het gebruiksgemak van de techniek voor de patiënte en de eenvoud en korte duur van de behandeling, wordt IVM steeds vaker gebruikt om eicellen (of embryo’s) in te vriezen voor patiënten die aan kanker lijden. Des te meer daar de behandeling vaak quasi onmiddellijk moet worden opgestart, waardoor een traditionele ovariële stimulatie te omslachtig is. Gezien de beperkte hormonale concentratie ervan, is IVM bijzonder geschikt voor patiënten die een hormoongevoelige borstkanker hebben. Er bestaan twee methoden om eicellen te vinden en een IVM uit te voeren: IVM na vaginale eierstokpunctie: De follikels in de eierstokken worden onder plaatselijke of volledige verdoving via een vaginale punctie weggenomen. De weggehaalde eicellen komen in het laboratorium tot rijping. Ze worden onmiddellijk ingevroren of door zaadcellen bevrucht. In dat laatste geval worden de embryo’s die daaruit ontstaan ingevroren.

Als U, in samenspraak met uw arts, kiest voor cryopreserveren van het ovariumweefsel,  kunnen onrijpe eicellen bekomen worden tijdens het bewerken van  het ovariumweefsel in het laboratorium. Deze eicellen, gevonden in ongeveer de helft van de gevallen, worden in vitro tot maturiteit gebracht en gecryopreserveerd. Hiermee krijgt men de mogelijkheid op een zwangerschap vóór men de weefsel transplantatie overweegt. Deze recente procedure blijft nagenoeg experimenteel want er werd tot op heden nog geen zwangerschap, na in vitro fertilisatie van deze eicellen, bekomen.