Ik ben een patiënte

Ik word niet langer ongesteld. Ben ik nog steeds vruchtbaar?

Als u niet langer ongesteld wordt, dan betekent dit dat u geen eisprong meer krijgt. Bijgevolg bent u niet vruchtbaar.

Bij de meeste chemotherapiebehandelingen tegen borstkanker wordt de werking van het ovarieel systeem tijdens en soms zelfs na de behandeling afgeremd en onderbroken. De gevolgen van chemotherapie voor de vruchtbaarheid zijn afhankelijk van uw leeftijd en het soort behandeling dat u krijgt (chemotherapeutisch middel, dosis en behandelingsduur). Door de combinatie van die factoren wordt bepaald of de werking van het ovarieel systeem tijdelijk wordt afgeremd of definitief wordt onderbroken. De meeste vrouwen jonger dan 40 jaar worden opnieuw ongesteld en dus vruchtbaar. Na afloop van de chemotherapie moet u 4 tot 6 maanden – en soms zelfs langer – wachten alvorens u weet of uw menstruatie tijdelijk of definitief uitblijft. Bij vrouwen ouder dan 40 jaar is de amenorroe en de bijhorende onvruchtbaarheid echter vaak permanent.