about family hope

Hoe kunnen wij u helpen?

De communicatie rond vruchtbaarheid met jonge borstkankerpatiënten speelt een cruciale rol bij het behoud van hun levenskwaliteit. Dit is dan ook een van de doelstellingen van Family Hope.

Jaarlijks in België worden enkele honderden vrouwen jonger dan 40 jaar door borstkanker getroffen. Velen onder hen vernemen dat ze borstkanker hebben wanneer ze de wens koesteren om een gezin te stichten of hun gezin uit te breiden. In vergelijking met oudere vrouwen krijgen jonge vrouwen te kampen met specifieke bijwerkingen van chemobehandelingen, zoals  ovariële insufficiëntie enprematuur ovarieel falen.

Vandaag de dag weten we hoe belangrijk een sterke informatiecampagne is, zowel inhoudelijk als vormelijk gesproken. Degelijk geïnformeerde patiënten voelen zich emotioneel, fysiek en sociaal beter in hun vel. Bovendien reageren ze beter op de behandeling en zijn ze optimaal tevreden over de verstrekte zorgverlening.

De voorbije jaren wordt door oncologen steeds meer  belang gehecht aan de levenskwaliteit. Het merendeel van de jonge vrouwen beschouwt kinderen krijgen als een onderdeel van de levenskwaliteit. Hoewel dit aspect zeer zelden wordt onderzocht, is uit recent onderzoek gebleken dat jonge vrouwen meer informatie wensen over de gevolgen van chemotherapie voor hun  vruchtbaarheid, de mogelijkheden om hun vruchtbaarheid te behouden en  de kans op vroegtijdige zwangerschapsonderbreking na borstkanker. Bijgevolg dringt een multidisciplinaire reflectie met gynaecologen en voortplantingsbiologen rond die belangrijke kwesties zich op.Naast de behoefte aan  informatie alvorens de behandeling wordt opgestart, moeten onze patiënten worden aangemoedigd om onze bestaande protocollen te volgen. Op die manier kan de toekomstige plaats van medisch begeleide voortplantingstechnieken bij  vrouwen met borstkanker beter worden afgebakend en kan inzicht worden verworven in de voor- en nadelen van vruchtbaarheidsbehandelingen binnen deze kwetsbare groep.
Family Hope heeft als doel patiënten, hun naasten en artsen informatie te verschaffen rond de verschillende mogelijkheden om  de vruchtbaarheid tijdens een borstkankerbehandeling te waarborgen.